فرم ثبت نام


فرم ثبت نام دانشجویان

داوطلبان در هر بخش تنها در 1 رشته می توانند ثبت نام نمایند.
اطلاعات، پس از ثبت غیر قابل ویرایش می باشند، از اینرو در ثبت اطلاعات دقت نمائید.
لطفا پس از تکمیل ثبت نام، جهت دریافت کتب مربوطه به کانون قرآن و عترت دانشگاه مراجعه نمایید.