کانون های فرهنگی

کانون ها با عنوان مهم ترین عرصه تجلی فعالیت های دانشجویی ، نقش انکارپذیری را در مشارکت و توسعه ی فعالیت های فرهنگی در سطح دانشگاه به عهده دارند. تعداد بسیاری از دانشجویان عزیز در قالب کانون های دانشجویی گرد هم آمده و با همکاری و همدلی ، مهارت ها و توانمندی های فکری و فرهنگی خود را در چارچوب فعالیت های فرهنگی و اجتماعی به شما عزیزان عرضه می دارند.

دانشجویانی که علیرغم موفقیت در عرصه های آموزشی و پژوهشی ، کانون های فرهنگی و اجتماعی را جهت پرکردن اوقات فراغت خود به بهترین شکل ممکن ، برگزیده اند تا هم خود توانایی های فرهنگی ، اجتماعی و اجرایی شان را ارتقاء بخشند و هم دیگران را از فعالیتشان سیراب سازند.

کانون های فرهنگی دانشجویی:

- کانون جرعه نور

- کانون اندیشه های امام (ره) و رهبری

- کانون شهروند مسئول

- عفاف و حجاب

- کانون شعر و ادب

- کانون هنر و موسیقی

- هیئت محبان اهل بیت (ع)

- مجمع قراء و حفاظ

- کانون نهج البلاغه و صحیفه سجادیه

- کانون بقیه الله الاعظم (عج)

- کانون خانه و دانشگاه

- کانون نقشینه