مشاوره های فرهنگی


خشم چیست ؟ خشم یک احساس و هیجان عادی انسان ها است.مانند غم ، شادی، اضطراب و ترس و لذت. هر انسانی در واکنش به بعضی شرایط ( ناکامی ) دچار عصبانیت و خشم ...

[خواندن ادامه...]


برنامه آموزشی مرکز مشاوره در آبان ماه 93 ردیف روز و تاریخ برنامه موضوع مدرس( مشاور) مکان مهلت ثبت نام و شرایط ...

[خواندن ادامه...]


منظور از مهارت مدیریت زمان مجموعه ای از مهارت ها ، ابزارها، تکنیک هایی است که برای زمان بندی بهینه اجرای یک پروژه، وظایف یا اهداف به کار می آیند. در م...

[خواندن ادامه...]


عوامل اخلاقی و روانی که در ازدواج مؤثرند به دو دسته تقسیم می شوند : الف) ویژگیهای مثبت اخلاقی و روانی که در حفظ و تداوم  رابطه عاطفی مناسب  ...

[خواندن ادامه...]


بهداشت روانی : عبارت است از مجموعه عواملی که در پیشگیری از ایجاد و یا روند وخامت اختلالات شناختی، احساسی و رفتاری در انسان نقش مؤثر دارند. بهداشت روان...

[خواندن ادامه...]


 

                     پیامبر اکرم ( ص) در تفسیر سور...

[خواندن ادامه...]


  اهمیت تفریح تفریح انسان را از ملامت کارهای یکنواخت زندگی رهایی می بخشد. چون تفریح در کمال آزادی و در جهت تمایلات و علائق فرد انجام می گیرد ل...

[خواندن ادامه...]


تفکر و خویشتن شناسی در مشاوره شرح مطلب : از جمله اموری که در مشاوره مورد توجه می باشد تفکر و خویشتن شناسی است. بعبارت دیگر در جریان مشاوره ، مشاور و ...

[خواندن ادامه...]