اتاق فکر و مشاوره معاونت فرهنگی آغاز به کار کرد

اتاق فكر، مركزي مطالعاتي پژوهشي است كه در آن مطالعات و تحقيقات كاربردي انجام مي‌شود و براي حل مسايل، خلق ايده‌هاي جديد و تدوين ايده‌‌هاي كلي شكل گرفته و پيشنهادهاي خام به سياست‌ها و برنامه‌هاي دقيق و قابل اجرا تبديل مي‌شود.

  • اتاق فکر اتاق ذهن است.
  • اتاق فکر اتاق پرسش‌های بنیادین و پاسخ‌های بنیادین است.
  • اتاق فکر ما را به فکر پیوند می دهد ، ولی جای ما فکر نمی‌کند.
  • اتاق فکر راهنمای تفکر است.
  • اتاق فکر اتاق مدیریت فکر است.

اتاق‌هاي فكر چهار ويژگي‌ عمده دارند:

1 – جمع انديشي

2 – توليد فرآورده‌هاي فكر و انتقال به مخاطب

3 – معطوف بودن كوشش‌ها به مسايل روز

4 – درگير نشدن در مسايل اجرايي و تشريفات رسمي سياستگزاري

از همه اندیشمندان ، صاحبان فکر (اساتید ،دانشجویان، کارمندان) دعوت می گردد با ایده های نوین و موثر خود در زمینه های فرهنگی ،هنری ،پژوهشی و... ما را در این امر یاری نمایند.

                                                                                                                                                                           اتاق فکر ومشاوره