نتایج هجدهمین دوره مسابقات سراسری قرآن و عترت کارکنان-بخش کتبی

رشته نماز

برادران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

هادی عسگری

اول

2

علی سوهانی آجینی

دوم

3

علی درکی

سوم

4

روزبه مجاهد پور

چهارم

5

محمود خوشزبان

پنجم

 
خواهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

خدیجه بکشلو

اول

2

فرزانه فیاض

دوم

3

فاطمه وفا منش

سوم

4

صغری گیلک

چهارم

5

مریم محمدی

پنجم

                                                                            رشته احکام  :

برادران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

حامد مرادی

اول

2

منصور زکایی

دوم

3

عبد الحسین کاظمی

سوم

4

حسین محمد اسماعیلی

چهارم

5

عباس ترکمن

پنجم

 

خواهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

خدیجه یوسفی

اول

2

ندا مهشید پور

دوم

3

اعظم محمدی

سوم

4

مریم غفوری

چهارم

5

لیلا سیمیاری

پنجم

                                                                       رشته :زندگانی پیامبر

برادران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

علی افضلی

اول

2

ابراهیم محمدی شاد

دوم

3

وحدت چگینی

سوم

4

سید احمد حاجی میری

چهارم

5

کوروش ذوالقدری

پنجم

 

خواهران:

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

1

فرزانه نور محمدی

اول

2

خدیجه بیگی مقدم

دوم

3

لیلا تندکی

سوم

4

مژگان جمشیدی

چهارم

5

زهرا حمزه ای

پنجم

 

به اطلاع آن دسته از همکاران محترم که در مسابقات کتبی (احکام ،نماز و زندگانی پیامبر)قرآن و عترت (ع) ، حائز رتبه اول تا سوم شده اند میرساند

مرحله منطقه ای مسابقات یاد شده روز چهار شنبه مورخ 16/12/1391ساعت 14:30 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار خواهد گردید ،لازم به ذکر است منبع آزمون منطقه ای همان کتب مرحله مقدماتی بوده حضور همکاران محترم در این مرحله الزامی است جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با داخلی 6003(کانون قرآن و عترت )تماس حاصل نمایید.