پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار می نماید :

 

کارگاه آموزشی «توانمند سازی فرهنگی کارکنان »

 

اساتید :

آقای دکتر علیرضا شیروانی

آقای دکتر محسن عامری شهرابی

 

زمان :

دو شنبه 14/8/97 ساعت 9 الی 12 و 14 الی 18

 به صورت مجازی و آنلاین

      اعضای محترم هیات علمی و کارکنان می توانند جهت ثبت نام در دوره آموزشی مذکور به سایت واحد الکترونیکی به نشانی   sc.iauec.ac.ir      مراجعه نمایند.

      شایان ذکر است ؛ شرکت کنندگان در دوره آموزشی مزبور از امتیازات لازم و گواهی نامه که توسط پژوهشکده مطالعات میان فرهنگی سازمان مرکزی صادر می گردد ،  بهره مند خواهند شد .