مراسم یادبود دو تن از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین