حمایت از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکترا با موضوعات علوم دینی و فرهنگی

توسط اداره کل  تبلیغات اسلامی استان قزوین