لیست اسامی نفرات برتر مرحله استانی بیست و سومین دوره مسابقات  شفاهی قرآن و عترت

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

بخش

مقام

1

محمود بنایی

تلاوت به روش تحقیق

اساتید

اول

2

فیروزه حاجی کاظمی ها تبار

تلاوت به روش ترتیل

اساتید

اول

3

محمود میرزایی

حفظ کل قرآن کریم

اساتید

اول

4

صدیقه ملکوتی پور

تلاوت به روش تحقیق

کارکنان

اول

5

مریم محمدی

حفظ جزء30 قرآن کریم

کارکنان

اول

6

فریدون سلیمی

تلاوت به روش تحقیق

کارکنان

اول

7

روح ا... فنائیان

اذان

کارکنان

اول

8

مریم کریمی آتانی

تلاوت به روش ترتیل

کارکنان

اول

9

جمشید اندیشمند

اذان

کارکنان

سوم

10

محرم فلاح شیخلری

تلاوت به روش ترتیل

کارکنان

دوم

11

رقیه اندیشمند

تلاوت به روش تحقیق

دانشجو

اول

12

فاطمه عسگری

حفظ 10 جزءقرآن کریم

دانشجو

اول

13

مرضیه یزدی

حفظ 5 جزء قرآن کریم

دانشجو

اول

14

مریم مردانی فر

حفظ 5 جزء قرآن کریم

دانشجو

دوم

15

سید ابراهیم خامسی

تلاوت به روش ترتیل

دانشجو

اول

16

علی غلامی

تلاوت به روش تحقیق

دانشجو

اول

17

میثم سروری فر

تلاوت به روش تحقیق

دانشجو

دوم

18

علی رضا صحرا کاران

تلاوت به روش تحقیق

دانشجو

سوم

19

محمد رضا کرم نژاد

اذان

دانشجو

اول

20

مهرداد حمیدی

اذان

دانشجو

دوم

21

فاطمه ملا مطلبی

تلاوت به روش تحقیق

اساتید

دوم

22

زهرا رشنوادی

تلاوت به روش تحقیق

دانشجو

دوم

23

ستاره ناصری

تلاوت به روش ترتیل

دانشجو

سوم

24

مهدی رحیمی

تلاوت به روش ترتیل

دانشجو

دوم

25

محسن افشار

تلاوت به روش ترتیل

دانشجو

سوم