درخشش اساتید ،کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

در مرحله استانی مسابقات قرآن و عترت

مرحله ی استانی مسابقات سراسری قرآن و عترت (ع) در بخش شفاهی ، در به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بویین زهرا برگزار شد .

به گزارش کانون قران وعترت  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، آزمون شفاهی مرحله ی استانی بیست و سومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت به میزبانی دانشگاه آزاد اسلامی بویین زهرا برگزار شد که طی آن استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه های  آزاد اسلامی استان قزوین در دو بخش خواهران و برادران با یکدیگر رقابت کردند.

در این دوره از مسابقات که با حضور  بیش از 100  شرکت کننده در رشته های قرائت، ترتیل، حفظ و اذان حضور داشتند آقایان :محمود بنایی در رشته تلاوت به روش تحقیق ،فیروزه حاجی کاظمی هاتبار در رشته تلاوت به روش ترتیل ،محمود میرزایی حفظ کل قرآن کریم در بخش اساتید و آقایان فریدون سلیمی در رشته تلاوت به روش تحقیق و روح ا... فناییان دررشته اذان ،خانم کریمی رشته تلاوت به روش ترتیل و خانم ملکوتی پور در رشته تلاوت به روش تحقیق در بخش کارکنان و  آقای علی غلامی  در رشته تلاوت به روش تحقیق ،سید ابراهیم خامسی در رشته ترتیل ،محمد رضا کرم نژاد در رشته اذان ،خانم  مرضیه یزدی دررشته حفظ 5 جزء،خانم فاطمه عسکری دررشته حفظ 10 جز،خانم رقیه اندیشمند  در رشته تلاوت به روش تحقیق مقام های اول این دوره کسب کردند که به مرحله کشوری راه یافتند .