چهارمین اردوی تشکیلاتی دبیران و فعالین کانون های فرهنگی و دانشجویی

در جوار بارگاه ملکوتی حضرت امام رضا(ع)

 

سخنرانی دکتر موسی خانی ریاست محترم دانشگاه

 

سخنرانی جچت الاسلام و المسلمین راشد یزدی

 

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر حیدری

 

سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین صفی خانی

 

سخنرانی سرکار خانم دکتر زلفی زاده

 

برگزاری کمیسیون پیرامون موضوعات فرهنگی

 

قرائت بیانیه توسط کانون های فرهنگی و دانشجویی

 

حضوردانشجویان در دارالهدایه حرم مطهر