بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از نمایشگاه بین المللی قرآن کریم

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی قرآن کریم بازدید کردند .

به گزارش کانون قران و عترت  دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ، در این بازدید یک روزه که با همت حوزه فرهنگی این دانشگاه انجام شد؛جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ضمن آشنایی با جدیدترین محصولات فرهنگی از قسمت های مختلف بیست و ششمین دوره نمایشگاه بین المللی قرآن کریم از غرفه دانشگاه آزاد اسلامی در این نمایشگاه ؛ بازدید به عمل آوردند .

در غرفه دانشگاه آزاد اسلامی در این نمایشگاه اثر خوشنویسی آقای حمید رضا سلیمانی از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین به عنوان اثر شاخص قرآنی  و تصاویر فعالیت های فاخر قرآنی این دانشگاه جهت بازدید عموم به نمایش در آمد.