اسامی نفرات برتربیست وسومین دوره ی مسابقات قرآن و عترت (ع)(برادران) بخش شفاهی

دانشجویان

    رشته قرائت (تحقیق) :

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

علی غلامی

اول

400

2

میثم سروری فر

دوم

350

3

علی رضا صحرا کاران

سوم

300

4

سجاد حاجی

چهارم

300

5

حسین جلوداری

پنجم

300

 

 رشته قرائت( ترتیل) :

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

سید ابراهیم خامسی

اول

300

2

محسن افشار

دوم

250

3

مهدی رحیمی

سوم

200

4

مجتبی باقری

چهارم

200

5

مجید عباس زاده

پنجم

200

 

رشته اذان :

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

محمد رضا کرم نژاد

اول

200

2

مهرداد حمیدی

دوم

150

 

 

اساتید:

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

آقای محمود بنایی(قرائت تحقیق )

اول

400

 

آقای رحیم مهراجی(قرائت تحقیق )

دوم

350

2

آقای ابراهیم صفی خانی (قرائت ترتیل )

اول

300

 

کارکنان

رشته قرائت (تحقیق)

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

فریدون سلیمی (رشته تحقیق )

اول

400

2

محرم فلاح شیخلری (رشته ترتیل )

اول

300

3

روح ا... فناییان (رشته اذان)

اول

200

4

مسعود زیاری (رشته اذان )

دوم

150

5

جمشید اندیشمند(رشته اذان)

سوم

100

 

 

اسامی نفرات برتربیست و یکمین   دوره ی مسابقات قرآن و عترت (ع)(خواهران) بخش شفاهی

رشته قرائت دانشجویان  (تحقیق) :

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

رقیه اندیشمند

اول

400

2

مهسا پیشاهنگ

دوم

350

3

زهرا رشنوادی

سوم

350

4

زهرا چیت سازان

چهارم

300

 

 

رشته قرائت دانشجویان ( ترتیل) :

ردیف

نام نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

سیده خدیجه عرب

اول

300

2

ستاره ناصری

دوم

250

3

محدثه ملکیان

سوم

200

4

زهرا خدایاری

چهارم

200

5

زینب احسانی

پنجم

200

 

رشته حفظ دانشجویان :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

مرضیه یزدی

اول

300

2

مریم مردانی فر

دوم

250

 

اساتید

رشته قرائت( ترتیل) :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

فیروزه حاج کاظمیها تبار

اول

300

3

فاطمه یزی پور

دوم

250

 

 

رشته قرائت (تحقیق) :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

فاطمه   ملا  مطلبی

اول

400

2

پروانه عبد الرضایی

دوم

350

 

 

منتخبین کارکنان

رشته قرائت( ترتیل) :

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

خدیجه بکشلو

اول

300

2

مریم کریمی آتانی

دوم

250

 

رشته قرائت (تحقیق و حفظ) :

ردیف

نام و نام خانوادگی

رتبه

مبلغ جایزه به هزار تومان

1

صدیقه ملکوتی پور

اول

400

2

مریم محمدی (حفظ جزء 30)

اول

200

 

ضمن تبریک به نفرات برتر این دوره از مسابقات ،شرکت کنندگان محترم در صورت هر گونه اعتراض میتوانند تا تاریخ 2 خرداد 1397 به دفتر کانون قرآن و عترت  واقع در طبقه دوم مسجد امام رضا (علیه السلام)مراجعه نمایند .