بازدید دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در قالب اردوی فرهنگی از سی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید کردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در قالب اردوی فرهنگی در دونوبت ازسی ویکمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بازدید و با تازه های نشر کتاب در بخش های علمی،فرهنگی،اجتماعی و سیاسی آشنا شدند.

از برنامه های جانبی این اردوی فرهنگی بازدید ازغرفه انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی،حضوردر غرفه فرهنگ سرای کتاب وشرکت در کارگاه حافظ خوانی با حضور سرکارخانم دکتر مشایخی مشاورامور فرهنگی وخانواده و کارگاه کتابخوانی با حضور زوج هنری آقای مسعود رایگان و رویا تیموریان بود.

این برنامه با همکاری حوزه معاونت دانشجویی وفرهنگی و توسط کانون فرهنگی دانشجویی نقشینه در2 نوبت (خواهران و برادران) در روزهای سه شنبه و چهارشنبه برگزار گردید.

 خبر:مسعود زیاری