تقدیراز عوامل و دست اندرکاران نشریه دانشجویی سوم خرداد

با حضوردکتر اکبری معاون فرهنگی و دانشجویی،حجت الاسلام والمسلمین صفی خانی مدیر کل فرهنگی،حجت الاسلام والمسلمین پاکزاد معاون فرهنگی دفتر نهاد رهبری ودکتر چگینی رئیس دفتر مطا لعات و پژوهش های فرهنگی ازعوامل نشریه دانشجویی سوم خرداد تقدیرگردید.

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی،حجت الاسلام والمسلمین صفی خانی مدیر کل فرهنگی دانشگاه ضمن تبریک میلاد باسعادت حضرت فاطمه(س) وبا اشاره به جایگاه نشریه سوم خرداد افزودند:نشریه سوم خرداد امروز جایگاه خوبی در بین اساتید،دانشجویان و کارکنان پیدا کرده است.عوامل اجرایی وهیئت تحریریه خوبی دارد افرادی خوش فکرومتدین،فعال و اخلاق مدارکه از ویژگی ها و شاخصه های اصلی نشریات است  واین اخلاق مداری در نشریه سوم خرداد کاملاًمشهود است.

حجت الاسلام والمسلمین صفی خانی با اشاره به ویژگی نشریات دانشجویی بیان داشت: هرچقدر نشریات دانشجویی از لحاظ تولید محتوا متکی به دانشجویان باشد و با مشارکت و خود دانشجویان تهیه شود تاثیر گذار و با ارزش است.

دکتر اکبری معاون فرهنگی ودانشجویی  ضمن تشکراز فعالیت های ارزنده نشریه سوم خرداد وتبریک بمناسبت عناوین کسب شده توسط نشریه سوم خرداد دردومین جشنواره نشریات افزود:نشریه سوم خرداد نشریه بسیار خوب و پر محتوایی است و تمام مطالب آن را با دقت مطالعه می کنم ودوست دارم ببینم چه چیزی در این نشریه نوشته شده واگر نقد یا پیشنهادی به نظرم باشد حتماً ارائه می دهم.

دکتر اکبری با اشاره به  ویژگی های نشریات دانشجویی وآنچه مد نظر سازمان مرکزی  می باشد افزود: مطا لب نشریه  سوم خردادهرچه جلوتر می رود مطالب آن قوی تروبهتر می شودو مطالب جدید و اصلاحات خوبی شگل گرفته است و بهتر است که این نشریه و بقیه نشریات دانشجویی چه از محتوا و چه ازنظرنوع چاپ  بیشتر نشان دهنده حال و هوایی دانشجویی باشد. یعنی مطالب بیشتر توسط خود دانشجویان قلم زده شود واز نظر نوع چاپ از کاغذ های سیاه وسفید و کاهی که بیشتر دانشجویی بودن کار را نشان می دهد استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین پاکزاد معاون فرهنگی نهاد رهبری با اشاره به مسئله آتش به اختیار حضرت آقا افزودند: موضوع آتش به اختیاری را که مقام معظم رهبری مطرح فرمودند مصداق چند درصدی آن امروز این جوانان که در نشریه سوم خرداد فعالیت می کنند را اجرا کردند و شما خوب می نویسید و این نوشتن شما باید در راستای اعتلا دانشگاه باشد.

ایشان  با اشاره به حدیثی در خصوص رعایت مواردی همچون امانتداری،تقوا،حسن رفاقت و راستی و درستی مطلب که مرتبط با کار نشریه  و حائز اهمیت می باشد مطالبی ایراد نمودند.

همچنین در این مراسم آقای عزیزمحمدی مدیر مسئول نشریه دانشجویی سوم خرداد گزارشی از روند فعالیت های شکل گرفته در این نشریه راارائه نمودند.

در پایان از عوامل و دست اندر کاران نشریه سوم خرداد بخاطر کسب چند عنوان کشوری در دومین جشنواره نشریات دانشگاه آزاد اسلامی  با اهدای هدیه تقدیر بعمل آمد.

 

عکس وتهیه خبر: مسعود زیاری