برگزاری مسابقه کتابخوانی نماز در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین در مسابقات کتاب خوانی با موضوع نماز با یکدیگر رقابت کردند.

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی، این مسابقه با هدف ترویج و گسترش فرهنگ نماز و آشنایی بیشتر کارکنان و دانشجویان با ویژگی های دعوت کننده به نماز و اصول و مبانی دعوت و شیوه های دعوت به نماز به صورت کتبی برگزار شد.

در دهمین دوره این مسابقات شرکت کنندکان در دو بخش کارکنان و دانشجویان به صورت مجرا و حضوری با یکدیگر رقابت کردند.

شایان ذکر است؛ آزمون مذکور از کتاب شیوه های دعوت به نماز حجت الاسلام والمسلمین قرائتی در دو بخش کارکنان، دانشجویان به صورت حضوری برگزار شد.

عکس وتهیه خبر: مسعود زیاری