همزمان با هفته منابع طبیعی وروز درختکاری  در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار گردید.

کاشت 10 اصله نهال در محل یادمان شهدای گمنام

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی،همزمان با هفته منابع طبیعی و روز درختکاری با حضور اساتید،دانشجویان و کارکنان  10 اصله نهال در محل یادمان شهدای گمنام دانشگاه آزاد اسلامی قزوین غرس گردید.

در این مراسم دکتر اکبری معاون فرهنگی دانشجویی ضمن گرامیداشت هفته منابع طبیعی و اهمیت درختکاری افزود:این کار  یعنی کاشت درخت یک کارپسندیده ای است که در جامعه و مخصوصاً در دانشگاه انجام می شود.و همه باید به موضوع منابع طبیعی و فضای سبز و درختکاری اهمیت بگذاریم و امروز دانشجویان دانشگاه با این عمل فرهنگی نشان دادند که به مسئله درخت و درختکاری اهمیت می دهند.

این برنامه توسط کانون شهروند مسئول و با همکاری حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی برگزارگردید.