لیست اسامی نفرات برتر مسابقات کتبی قران و عترت اساتید

آذر ماه 1396

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

رشته

رتبه

1

عنایت امام قلی

احکام

اول

2

مهدیه خسروی

احکام

دوم

3

رحیم مهراجی

احکام

سوم

5

محمد توفیقی

سیره معصومین (ع)

اول

6

علی رضا علی نژاد

سیره معصومین (ع)

دوم

7

نقی عابدینی

سیره معصومین (ع)

سوم

8

محمد رضا رحیم نژاد

نماز

اول

9

فاطمه یزدی پور

نماز

دوم

10

حافظه پور دهقان

نماز

سوم

 

 

شرکت کنندکان محترم در این دوره از مسابقات جهت اطلاع از امتیاز خود و یا هر گونه اعتراض می توانند تا تاریخ 17/12/1396 با داخلی 6003 تماس حاصل نموده و یا به کانون  قرآن و عترت  واقع در طبقه دوم حوزه فرهنگی دانشگاه مراجعه نمایند .