در راستای  مشارکت دانشجویان در فعالیت های فرهنگی و ارتقای برنامه های فرهنگی برگزار گردید.

برگزاری دومین دوره  انتخابات شورای مرکزی کانون فرهنگی دانشجویی شهروند مسئول

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی ، دومین دوره انتخابات شورای مرکزی و دبیر کانون فرهنگی دانشجویی شهروندمسئول با حضور دکتر چگینی رییس اداره فرهنگی واعضای کانون در محل کانون های فرهنگی دانشگاه برگزار شد.

در این جلسه دکتر چگینی ضمن تشکر از فعالیت های انجام شده توسط کانون شهروند مسئول افزود:کانون های فرهنگی در ارتقای فعالیت ها و برنامه های فرهنگی در سطح دانشگاه نقش موثری دارند و می توانند با ارائه و اجرای برنامه های پر محتوا و تاثیر گذار بر دانشجویان اثر گذار باشند.

دکتر چگینی با اشاره به اهمیت ارتقای سطح علمی و آموزشی اعضای کانون ها و فعالین فرهنگی بیان داشت: دانشجویانی که بعنوان فعال فرهنگی در بخش کانون های فرهنگی فعالیت دارند باید در نظر داشته باشند اولویت اصلی باید علم آموزی وارتقای آموزشی باشد چرا که علم و فرهنگ باید  در کنار هم  رشد کند و فعالین فرهنگی به همان اندازه که به مباحث فرهنگی اهمیت می دهند باید به پیشرفت علمی خود نیز اهمیت دهند و بعنوان الگو باشد.

  پس از برگزاری انتخابات و معرفی اعضای شورای مرکزی کانون فرهنگی شهروند مسئول، خانم ریئسی دانشجوی رشته حقوق با کسب بیشترین آرا به عنوان دبیر کانون فرهنگی شهروند مسئول انتخاب شدند. لازم به ذکر است تشکیل و حمایت از کانون های فرهنگی دانشجویی یکی از ارکان های موفق و قوی در جهت پیشبرد برنامه های فرهنگی می باشد و می توانند زمینه حضور سایر دانشجویان علاقه مند را هم فراهم نمایند.