با حضور در راهپیمایی مردمی صورت گرفت؛

محکومیت اغتشاش های اخیر توسط دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

هیات رییسه، استادان، کارکنان و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین همراه با مردم ولایت مدار و همیشه در صحنه استان، ساختار شکنی و تخریب اموال عمومی در اتفاقات اخیر توسط اغتشاش گران را محکوم کردند.

در این راهپیمایی جمع کثیری از مردم قزوین در محکومیت اقدامات خرابکارانه تعدادی اغتشاشگر که طی روزهای گذشته اقدام به تخریب اموال عمومی کرده بودند، راهپیمایی کردند.

در این راهپیمایی باشکوه که از میدان میرعماد تا سه راه خیام برگزار شد، دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین نیز همراه با سایر اقشار مردم، شرکت کرده و حضوری پررنگ داشتند.

شایان ذکر است؛ شرکت کنندگان در این مراسم با اهتزار درآوردن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران، هرگونه توهین به مقدسات و پرچم کشور محکوم کردند.