لیست اسامی نفرات بر تر بیست و دومین دوره جشنواره هنری ،ادبیات دینی و پژوهشی 

دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

ردیف

نام و نام خانوادگی

سطح

رشته

امتیاز

رتبه

مبلغ جایزه(هزار تومان)

1

مهران چگینی

استاد

شعر

57

اول

250

2

محمد رضا رحیم نژاد

استاد

نمایشنامه نویسی

50/90

اول

250

3

کیهان نعمتی

دانشجو

شعر

75/64

اول

250

4

مهدی دده بیگی

دانشجو

نقاشی خط

81

اول

300

5

نعیمه مرسلی

دانشجو

معرق

61

اول

300

6

حمیدرضا سلیمانی

دانشجو

نگارگری

68

اول

300

7

نیره عابدی

دانشجو

نگارگری

65

دوم

200

8

حمید رضا سلیمانی

دانشجو

خوشنویسی نستعلیق

96

اول

300

9

محمد جواد خسرویانی

دانشجو

عکس

5/55

اول

250

10

محمد رضا سوهان آجینی

دانشجو

خوشنویسی شکسته نستعلیق

94

اول

300

11

مریم نجفی جهانی

دانشجو

خوشنویسی شکسته نستعلیق

89

دوم

250

12

حمید رضا سلیمانی

دانشجو

خوشنویسی

 ثلث

64

اول

300

13

علی سوهان آجینی

کارمند

شعر

58

اول

250

14

محرم فلاح شیخلری

کارمند

شعر

5/55

دوم

200

15

مسعود زیاری

کارمند

شعر

5/54

سوم

150

16

مجید مددی

کارمند

عکس

12/64

اول

250

17

رمضان کشاورز کلهری

کارمند

عکس

75/52

دوم

200

18

مسعود زیاری

کارمند

عکس

13/51

سوم

150

 

 

شرکت کنندگان محترم  :

جهت اطلاع از نمره خود ،اعتراض  و یا کسب اطلاع بیشتر تا تاریخ 96/10/22  به کانون قران و عترت ، واقع در طبقه دوم حوزه فرهنگی  دانشگاه مراجعه نمایند .