اسامی برندگان مسابقه نقاشی فرزندان کارکنان

ردیف

نام و نام خانوادگی فرزند

نام و نام خانوادگی همکار

رتبه

1

زهرا سادات حسینی

خدیجه بیگی مقدم

اول

2

مهدیه اندیشمند

جمشید اندیشمند

اول

3

زینب مددی

مجید مددی

اول

4

رقیه مختاری

شعبانعلی مختاری

دوم

5

مهسا محمودی

حسن محمودی

دوم

6

پرنیا چگینی

مهران چگینی

دوم

7

محمدامین صادقی

مرتضی صادقی

سوم

8

پارسا راهی

حسین راهی

سوم

9

ثمین شاکری

فریدون شاکری

سوم

10

فاطمه سما سوهانی آجینی

علی سوهانی آجینی

چهارم

 

همکاران محترم جهت دریافت جوایز به دفتر ستاد اقامه نماز مراجعه نمایند