دوره آموزشی با عنوان ارتقای فرهنگ نشاط و امید به زندگی

ویژه اساتید و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد.

در این دوره آموزشی حجت الاسلام والمسلمین دکتر تراشیون  استاد حوزه و دانشگاه به عنوان مدرس کارگاه در میان جمع کثیری از اساتید و کارکنان مطالب ارزنده ای را بیان نمودند. ایشان  شادی را به معنای رضایتمندی از زندگی،شادمانی و راضی بودن از وجودخویش ، رفتار ،کردار وگفتار خود معنا نمودند.  حجت الاسلام تراشیون خاطر نشان نمود:شادمانی زمانی حاصل می شود که انسان در پیشگاه وجدانش احساس گناه وندامت نکند. ایشان در ادامه تعاریف گوناگون دانشمندان درباره شادی را مطرح نمود

.