در دانشگاه آزاد اسلامی قزوین برگزار شد؛

کارگاه آموزشی جلوه های دینداری و زندگی مدرن

به منظور بهره مندی اساتید وکارکنان دانشگاه آزاد اسلامی قزوین، کارگاه آموزشی جلوه های دینداری و زندگی مدرن در این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش واحد اطلاع رسانی حوزه فرهنگی، در این کارگاه که با هدف  بیان ارزش ها  و جلوه های دینی و ارتباط آن با زندگی مدرن ونقش متقابل ارزش های دینی و زندگی مدرن  برپا شده بود، دکتر امیر عباس علی زمانی استاد دانشگاه و مدیر گروه فلسفه ی دین دانشگاه تهران استاد دانشگاه، به عنوان مدرس حضور داشت.

دکتر  علی زمانی در این کا گاه آموزشی در خصوص  ویژگی های کار مدرن  ، ویژگی های زندگی معنا دار ،غایت و هدف از زندگی و نقش و توجه و باور به خداوند و جایگاه  دین و ارزش های دینی در زندگی مدرن امروزی  مطالبی را مطرح نمود.

وی با اشاره به زندگی معنا دار  گفت: زندگی معنا دار دارای سه ویژگی و مشخصه از قبیل: آرامش،شادی و امید می باشد  که این عوامل باعث می شود که زندگی انسان معنا پیدا کند. زندگی معنا دار یعنی زندگی که دارای غایت باشد.

این استاد دانشگاه در ادامه افزود: انسان در زندگی  اگر به خداوند توکل کند و به خدا ایمان داشته باشد هیچ چیز نمی تواند مانعی در زندگی معنا دار او ایجاد کند.

لازم به ذکر است  در پایان این دوره و برگزاری آزمون ،  به آن دسته از شرکت کنندگانی که حد نصاب  امتیاز  را دریافت نمایند  گواهی پایان دوره اهدامی شود.