انتشار دومین شماره نشریه آسمانی ترین  کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

دومین شماره نشریه فرهنگی ،قرآنی و دانشجویی کانون قران و عترت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین منتشر شد .

به گزارش کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین ،شماره جدید نشریه فرهنگی ،قرآنی و دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قزوین  با محتوی مطالبی از جمله:سخنان مقام معظم رهبری ،سخنان دکتر موسی خانی  ،تقدیر از نفرات برتر مسابقات قرآن و عترت ،مصاحبه با دانشجوی نمونه دانشگاه آزاد اسلامی ،اخبار و رویداد  های قرآنی دانشگاه در سال95 ،مقالات برتر مسابقات قرآن و عترت ،مقاله روز مادر و.... به چاپ رسید

لازم به ذکر است این نشریه با همت کانون قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامی قزوین وبه صاحب امتیازی مجمع قرآء و حفاظ و مدیر مسئولی خانم زهرا رشنوادی و سردبیری محمد رضا کرم نژاد  تهیه و چاپ گردیده است .