خود آگـــــــاهی

خلقت انسان دارای حقیقتی است که او برای رسیدن به آن آفریده شده است و در او صفات و خصوصیاتی نهفته است که مجموعه ی این صفات،شخصیت فرد را تشکیل می دهد.

شخصیت هر کس دارای ویژگی هایی است که او را از دیگران متمایز می کند.

شخصیت مجموعه باورها و اعتقادات،احساسات و رفتار هر فرد است که نحوه ی ارتباط او را با خود،دیگران ، عالم هستی و همچنین نحوه ی برخورد او با مسایل و مشکلات تعیین می کند.

شخصیت دارای دو وجه می باشد:

ظاهری(بیرونی) و باطنی (درونی).

شخصیت ظاهری هر فرد پوششی برای شخصیت باطنی او در مقابل ضربه های روحی وروانی است.انسانی به تکامل می رسد که تمام جنبه های وجود خود را کشف کند.

شخصیت ظاهری هر فرد پوششی برای شخصیت باطنی او در مقابل ضربه های روحی و روانی است. انسانی به تکامل می رسد که تمام جنبه های خود را کشف نماید.

اغلب مردم بر این باورند که ما خودمان را میشناسیم و می دانیم که چه میخواهیم و چه میکنیم.

اگر واقعا این طور است پس ریشه این همه بگو مگو های بی مورد چیست؟ریشه این همه اضطراب،دلشوره،نگرانی،خستگی های مزمن جسمی و روانی چیست؟

امروزه شناخت،درک و آگاهی از خود نیازمند دانش و روش است،چون انسان هزارهی سوم بیش از هر دوره ای در ارتباطات و تکنولوژی گره خورده است،شناخت او از خود مستلزم بررسی و ارزیابی صحیح از خود می باشد.

از آن جهت که خود آگاهی به عنوان مادر مهارت های زندگی به شماره ی اشاره به آن می پردازیم.

تعریف خودآگاهی:

شناخت دقیق و درست از خود،به عبارتی دیگر،شناخت نگرش ها،آرا،عقاید،اندیشه ها، هیجانات،توانایی ها،مهارت ها و کاستی های خود است.

انواع آگاهی از خود:

1_ خود فیزیکی:به تصوری که هر کس از ظاهر فیزیکی خود دارد گفته می شود.

آیا از مشخصه های ظاهری خود راضی هستیم؟یا احساس خوبی نداریم؟مشخصه های ظاهری مانند(چهره،چاق و لاغر بودن،قد و تناسب اندام و...)

2_ خود جنسی: تصور یا برداشتی است که هر کس از هویت جنسی (مرد یا زن بودن) و تمایلات جنسی خود دارد.

به عبارت دیگر آیا شخص از مرد یا زن بودن خود خود احساس رضایت دارد؟

3_ خود اجتماعی: به تصوری که فرد از جایگاه اجتماعی خود دارد اطلاق میشود.

دیگران ما را چگونه می بینند؟ چگونه در گروه ها ظاهر میشویم؟چه نقش هایی باید در اجتماع داشته باشیم؟ پایگاه اجتماعی ما چگونه است؟ آیا کمرو و خجالتی یا فردی با نفوذ هستیم؟ دیگران با ما چگونه هستند؟ ما با دیگران چگونه هستیم؟ و آیا...

4_  خود معنوی: تصور شخص از اعتقاداتش است که معمولا به زندگی و باورهای مذهبی او معنا میبخشد.مثلا آیا به نیروی ماورا طبیعت اعتقاد داریم؟آیا مذهبی هستیم؟ آیا به زندگی پس از مرگ معتقد هستیم؟ آیا...

5_ خود تاریک: جنبه خاصی از خود است که در برگیرنده اسرار ماست.چون دوست نداریم فاش شود،معمولا انرژی زیادی برای نگهداریش مصرف می کنیم.

6_ خود آرمانی: آن بخشی از ماست که می خواهیم به آن برسیم.دائم در این فکر هستیم که چگونه به نظر می آییم؟ با نگاه به زندگی دیگران، خودمان را با آن ها مقایسه می کنیم، سپس در ذهن خویش تصویری از خود می سازیم که دوست داریم آن باشیم، به آن خودآرمانی می گویند.

7_ خود واقعی: درونی ترین بخش وجود ماست که آن را به خوبی می شناسیم ولی افراد محدودی از آن آگاه هستند. ممکن است آن را از دیگران پنهان کنیم،چون نگرانیم از این که اگر دیگران خود واقعی ما را بشناسد، ممکن است علاق شان را به ما از دست بدهند.

ویژگی های افراد خود آگاه:

_برای خود ارزش قایل هستند.

_از روحیه ی انتقاد پذیری برخوردارند.

_به ارزش ها و اعتقاداتشان آگاهی کامل دارند و از آن دفاع می کنند.

_ احساس خشنودی و رضایت خاطر زیادی دارند.

_ در مقابل فشار و ضربه های روانی و اجتماعی مقاومت بیشتری را نشان می دهند.

_ اغلب از اندیشه مثبت نگری برخوردارند.

_ روحیه ی همکاری و مشارکت بالاتری دارند.

_ از مشورت با افراد متخصص استقبال می کنند.

منبع :نشریه اشاره