انتخابات مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی الکترونیکی برگزار می شود

سومین نشست شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریه های دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی، به ریاست دکتر سیدطه هاشمی در معاونت دانشجویی و فرهنگی این دانشگاه تشکیل شد.

در این نشست که با حضور دکتر سیدطه هاشمی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر محمد ودود حیدری نماینده دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها، محمد سروش نماینده معاونت مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، دکتر حبیب اله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی ، دکتر احمد شمس سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و عضو حقوقدان کمیته ناظر بر نشریه های دانشجویی این دانشگاه ، نمایندگان مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شد شیوه نامه اجرایی برگزاری الکترونیکی انتخابات مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی تحت بررسی قرار گرفت و به  تایید رسید.

در این نشست ، دکتر حبیب اله اسماعیلی مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی دنشگاه آزاد اسلامی گفت: «کاهش هزینه ها ، استفاده بهینه از زمان و همچنین مشارکت بیشتر افراد از جمله مزیت های برگزاری الکترونیکی انتخابات مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی است.»

او افزود: «طبق مصوبه شورای مرکزی ناظر بر فعالیت نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی ، انتخابات مدیران مسوول باید اسفند هر سال برگزار شود.»

شیوه نامه اجرایی برگزاری الکترونیکی انتخابات مدیران مسوول نشریه های دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی به زودی به تمامی واحدها و مراکز آموزشی این دانشگاه ابلاغ خواهد شد.