معرفی کتاب «سرمشق زندگی یا گنج خانواده»

مولف:حسینی تهرانی

در گنج خانواده سعی شده به تمام آداب وفضایل و حقوق دیگران اشاره شود برای هر یک روایتی را بیان نموده ایم .در این اثر بسیاری فرمایش ها و دستورات رسول خدا آورده شده که هر یک می تواند چراغی در راه زندگی باشد.

همچنین سعی شده به اکثر آداب و فضایل و حقوق مربوط به برنامه های زندگی و انسانهایی که در اطراف ما هستند اشاره شود.

چرا که وقتی آدمی نسبت به مسایل و اعمال خود در زندگی آگاه باشد زندگی رنگ زیبایی به خود می گیرد و انجام صحیح و درست اعمال موجب خشنودی خدا و باعث آرامش روح و روان آدمی و ثبات خانه و خانواده خواهد شد.

پس به امید ان روزی که دیگر هیچ خانواده ای بر اثر نا آگاهی دچار سختی و مشکل نشود.خانواده گنجی گران بهاست پس با جان و دل از این گنج محافظت نموده اند. این اثر شامل شش فصل است :

فصل اول : آداب و اعمال در راه سبز زندگی

فصل دوم: فضایل و ثواب اعمال در راه سبز زندگی

فصل سوم:حق و حقوق همه ی افراد در راه سبز زندگی

فصل چهارم: صفات خوب وبد در راه سبز زندگی

فصل پنجم: یکصد دستور اخلاقی از پیامبر اکرم

فصل ششم:175 پند از زیبا ترین و گران بها ترین پند ها از رسول خدا به ابوذر غفاری می باشد که تنظیم و تقدیم شما عزیزان گردیده هست.