معرفی کتاب مجموعه پرسش های دانشجویی

پرسش وپاسخ های برگزیده (دفتر هفتم)

مؤلف :گروه محققان

 

«پرسش گری » از آغاز آفرینش انسان رخ نمایی کرده ؛ بر بال سبز خود فرشتگان را نشانده ؛ بر برگ زرد خود شیطان را افشانده و درمیان ، مقام آدمیت را نشان داده است. آفتاب کوفه چه زیبا فرموده است :

« مَن أُحسن السؤال عَلِمَ »  و « مَن عَلِمَ أَحسن السؤال»

آری !هر که سوال هایش آسمانی است دانش وبینش پاسخش خواهد بود .پویایی وپایایی «جامعه» و«فرهنگ» در گرو پرسش های حقیقت طلبانه و پاسخ های خرد ورزانه است.

این کتاب که برگزیده ای از پرسش وپاسخ هایی است که بنابرپیشنهاد حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای قرائتی وبا همکاری گروه محققان اداره مشاوره وپاسخ تهیه وتنظیم گردیده و. شامل شش بخش به شرح زیر می باشد.

بخش اول : قرآن شناسی

بخش دوم : کلام و دین پژوهی

بخش سوم : حکومت دینی

بخش چهارم : اخلاق ومشاوره 

بخش پنجم : حقوق وفلسفه احکام

بخش ششم : احکام روابط