نام کتاب :جوانان وچلچراغ هدایت

مولف:سید جعفر پور موسوی

انسان محور اصلی آفرینش است .برای اصلاح وسعادت او خداوند دو چیز گرانبها را برای رسیدن به مقام خلیفه الهی قرار داده است .یکی کتاب آسمانی به خصوص قرآن و دیگر پیامبران وائمه معصومین (ع) می باشد .این کتاب نیز برگرفته از آیات قرآن کریم وسخنان گهربار معصومان (ع) است که به صورت گویا ،کوتاه ، همه فهم ،با مدرک صحیح می تواند به نیازهای فرهنگی قشر عظیم جوانان ونوجوانان پاسخ دهد


آنچه در این کتاب گرد آوری شده مشتمل بربخش  های (اعتقادی،اخلاقی ،احکام عملی،قرآن ،تاریخی ،بهداشتی ،و....)می باشد. ازعددیک تاده برای هر عدد  چهل نکته ارزشمند بیان شده ، چرا که تجربه نشان داده است ،هرمطلبی که به صورت شماره گان عرضه شود بهتر درذهن جای می گیرد.

در این کتاب  سعی شده از هر موضوعی به آیات و روایات استشهاد شود  و حاوی برخی فضایل ائمه معصومین وانبیا(ع)  و برای تمام اصناف و سنین ولو در هرمقام علمی باشند ،به ویژه جوانان تدوین شده است.