پیامبر  (ص)می فرماید:

از خوشبختی وسعادت مرد این است که زن با فضیلت وشایسته ای نصیبش گردد.

 

نام کتاب: پیوند آسمانی (ازدواج از دیدگاه قرآن وعترت علیهم السلام)

مولف علی محمد حیدری نراقی

 مشخصات نشر: قم .انتشارات مهدی نراقی

 

از آن جا که قانون زوجیت در همه موجودات ،حتی نباتات وجمادات صادق است ، انسان هم که گل سرسبد جهان آفرینش است، نمی تواند از این قانون مستثنی باشد، مولف تصمیم گرفته در رابطه با ازدواج از نظر قرآن و روایات ، کتاب پیوند آسمانی را به رشته ی تحریر درآورد .  این کتاب شامل پنج بخش ذیل می باشد :

بخش اول:سفارش اسلام به ازدواج

بخش دوم:وساطت در امر ازدواج

بخش سوم:موانع ازدواج

بخش چهارم:ملاک همسر گزینی

بخش پنجم :دوران نامزدی وآداب عروسی

 

دانشجویان عزیز با در دست داشتن کارت دانشجویی می توانند این کتاب را ازکتابخانه تخصصی دفتر مطالعات وپژوهش های قرآنی (قرآن وعترت) طبقه دوم حوزه فرهنگی تهیه  و مطالعه نمایند و بامراجعه به این دفتر از دیگر کتب کتابخانه مذکور استفاده بهینه نمایند.