پیامبر (ص)می فرماید:

به راستی خداوند تعالی جوانی را که جوانیش را در اطاعت ودستورات خداوند بگذراند دوست دارد

نام کتاب: بهشت جوانان (انچه باید یک زن ومرد بدانند)

مولف: اسدالله محمدی نیا

 مشخصات نشر: قم .مرکز پخش کتابهای نسل جوان انتشارات سبط اکبر

 

این کتاب شامل بخش های مختلف از جمله:

 مظلومیت زن قبل از اسلام در تاریخ وادیان مختلف- زن در اسلام -پاسخ به سوالات جوانان:-چرا دیه زن نصف دیه مرد است-چرا ارث زن نصف ارث مرد است-چرانماز قضای مادر خوانده نمی شود-بخش دیگر پیرامون شیطان -دزدی وتجاوز به نوامیس ونبود امنیت-تله شیطان-جلسات مشورتی شیطان-پیام زن ایرانی-حجاب در تمام ادیان الهی وملل مختلف- آیا چادر مانع فعالیت بانوان است؟-توصیه چارلی چاپلین به دخترش-آیا موسیقی در محل کار سبب کار بیشتری است ؟-سنگینی مهریه زن-وظایف مرد در برابر زن- وظیفه مسولین در برابر جوانان سخن مولف:

اگر کسی بخواهد به بهشت برود واز آتش دوزخ رهایی یابد ، حتی زندگی دنیایش سرشار از لذت مادی و معنوی گردد ودر آن وضع تاسف بارغربی ها را نداشته باشد.تنها راهش عمل به دستورات اسلام عزیز است.برهمین اساس  قرآن کریم در آیات متعدد راه نجات را فقط درسایه عمل به احکام الهی می دارند .لذا حضرت حق می فرماید :ادخلو الجنه بما کنتم تعلمون(فرشتگان الهی بعد از سلام به مومنان می گویند)وارد بهشت شوید به خاطر آن که به دستورات الهی عمل کردید.

دانشجویان عزیز با در دست داشتن کارت دانشجویی می توانند این کتاب را ازکتابخانه تخصصی دفتر مطالعات وپژوهشهای قرانی (قرآن وعترت) طبقه سوم حوزه فرهنگی  تهیه وبامراجعه به این دفتر از دیگر کتب کتابخانه مذکور استفاده بهینه نمایند .