بدانید بهشت هشت در دارد که سه در به سوی قم است بانونی از فرزندان من به نام فاطمه در آنجا رحلت می کند و با شفاعت او همه وارد بهشت می شوند.امام صادق علیه السلام

 

 

نوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترتمراسم معنوی اعتکاف دانشجوییبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریمبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریممسجد امام رضا(ع) دانشگاه-نمایی از شب