حلقوم هارا می توان برید فریادها را هرگز ، فریادی که از حلقوم بریده در می آید جاودانه می ماند.«سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی»

 

 

حضور خادمین آستان قدس رضوی در مسجد امام رضا دانشگاهنوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریممسجد امام رضا(ع) دانشگاه-نمایی از شب