یاد خدا عقل را آرامش می دهد ، دل را روشن می کند و رحمت او را فرود می آورد.«امام علی علیه السلام»

 

 

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن و عترترونمایی المان شهدای گمنامبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت