تفکر آئینه توست ، که بدی ها و خوبی هایت را به تو نشان می دهد . امام ضا علیه السلام

 

 

حضور خادمین آستان قدس رضوی در مسجد امام رضا دانشگاهنوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریمبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریممسجد امام رضا(ع) دانشگاه-نمایی از شب