هيچ عزيزى حقّ را رها نكند، مگر آن كه ذليل گردد و هيچ ذليلى به حقّ نياويزد، مگر آن كه عزيز شود.امام حسن عسکری علیه السلام

 

 

بیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت - آذر 94رونمایی المان شهدای گمنامبیست و یکمین دوره مسابقات قرآن و عترت - آذر 94