شهادت امام حسين‏ عليه السلام آتشي در دل مؤمنان انداخته است كه هرگز سرد نخواهد شد پیامبر اکرم اسلام;

 

 

تجلیل از برگزیدگان مسابقات قرآن و عترترونمایی المان شهدای گمنامبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیستمین دوره مسابقات قرآن و عترت