امر به معروف و نهی از منکر،راه انبیا و روش صالحان است؛ واجبی بس بزرگ که واجبات دیگر به آن برپا می گردد«امام محمد باقر علیه السلام»

 

 

حضور خادمین آستان قدس رضوی در مسجد امام رضا دانشگاهنوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترتبیست و هشتمین جشنواره ملی قرآن کریممسجد امام رضا(ع) دانشگاه-نمایی از شب