حلقوم هارا می توان برید فریادها را هرگز ، فریادی که از حلقوم بریده در می آید جاودانه می ماند.«سید شهیدان اهل قلم سید مرتضی آوینی»

 

 

مراسم سوگواری و عزاداری محرم در مسجد امام رضا (ع) دانشگاهمراسم سوگواری و عزاداری محرم در مسجد امام رضا (ع) دانشگاهدسته ی عزاداری هیئت محبان اهل بیت (ع)  دانشگاه در جوار حرم امام زاده حسین علیه السلامدسته ی عزاداری هیئت محبان اهل بیت (ع) دانشگاه ، در جوار حرم ملکوتی امام رضا علیه السلامنوزدهمین دوره مسابقات قرآن و عترتمحل کانونهای فرهنگی ( دانشجویی )